Dnes má svátek Jindřich, zítra Luboš, další dny...
Doprava Jak na to v editoru. Kontakt Stav objednávky 725 548 378

Reklamace

Reklamace

a) Vytisknuti.cz dodá zákazníkovi zboží dle objednávky
b) Vytisknuti.cz neodpovídá za vady na něž byl zákazník v průběhu práce upozorněn.
c) Reklamaci řeší zákazník písemnou formou elektronickou komunikací na email info@reknitokalendarem.cz případně telefonicky. Vždy musí být uvedeno číslo objednávky, bez tohoto nelze reklamaci řešit.
d) Zákazník je povinen doložil reklamové tisky fotodokumentací. V případě potřeby ověření ze strany Vytisknuti.cz, zákazník zašle reklamované tisky zpět (v tomto případě hradíme poštovné). Poštové nehradíme v případě zaslání zboží zpět bez našeho vyžádání.
e) Je-li důvodem reklamace nedostatečná kvalita tiskových dat nebude reklamace uznána.
f) Vytisknuti.cz se zavazuje vyřešit reklamaci do 30 dní od podání.
g) Reklamace odeslaná na jinou emailovou adresu než info@reknitokalendarem.cz nebudou brány v potaz.
h) Při nesplnění bodů 11/a až 11/g nebereme na reklamaci zřetel. Uznání reklamace začíná následujícím dnem doručení všech náležitostí.